Pětina dětí trpí nadváhou či obezitou, třetina rodičů má obavy o zdraví svých potomků

Dodržování zásad zdravého životního stylu u svých dětí nijak nedbá 17% rodičů, kteří mají jedno či více dětí mladších osmnácti let. Ukázal to průzkum společnosti SANEP .To lze z hlediska stále rostoucího počtu obézních dětí a s tím souvisejících zdravotních obtíží označit za relativně znepokojující zjištění. Neméně znepokojující zjištění je, že více než tři čtvrtiny rodičů nejde svým ratolestem v oblasti zdravého životního stylu příkladem.

Více jak dvě třetiny českých rodičů, kteří mají jedno či víc dětí mladších osmnácti let, souhlasí s názory pediatrů a odborníků, jež upozorňují na alarmující výskyt obézních dětí. Pětina rodičů, kteří mají jedno či více dětí mladší 18 let, uvádí, že jejich dítě právě obezitou či výraznou nadváhou trpí. Ukázalo to šetření, které poukazuje na alarmující růst obezity dětí v naší populaci. Třetina rodičů totiž uvádí, že aktuální váha jejich potomků vyvolává vážné obavy o jejich zdraví. Šestina dětí pak byla díky svým nadbytečným kilogramům nucena podstoupit návštěvu u lékaře či specialisty na výživu. Z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP rovněž vyplývá, že více jak třetina rodičů je přesvědčena, že jejich děti se svými nadbytečnými kilogramy trápí a objevuje se u nich deprese, nízké sebevědomí nebo jiné psychické obtíže.

Z hlediska vzniku dětské obezity lze za závažné považovat rovněž příčiny, které dospělí v souvislosti s obezitou či nadváhou svého potomka udávají, a sice lenost a přejídání, které se s přehledem umístily před genetickými predispozicemi či rodinným životním stylem. Samotní rodiče a jejich praktické zkušenosti tak potvrdily obecně udávané faktory, které mají dle lékařů na dětskou obezitu největší vliv, a to nezdravá strava, špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Jedná se tedy o příčiny, které rodiče mohou ovlivnit a na které by měli maximálně dbát.

Nicméně téměř polovina českých rodičů zdravý životní styl ignoruje. V šestině případů pak dospělí u svých potomků žádnou ze zásad zdravého životního stylu ani v nejmenším neprosazují. A to navzdory všeobecnému přesvědčení, že drtivá většina rodičů ví, jakým způsobem určit, zda je jejich potomek obézní.

Kromě fyzických obtíží jsou jedním z provázejících znaků nejen dětské obezity i psychické obtíže jako například deprese nebo nižší sebevědomí. Právě psychické obtíže, způsobené posměchem či odmítáním ze strany dalších dětí, pak dle názoru 32,6% respondentů trápí právě jejich potomky.

Příčiny:
Za hlavní příčiny obezity u svých potomků uvedlo nejvíce respondentů (23,3%) lenost a s mírným odstupem přejídání (21,3%). Tyto důvody pak lze s ohledem na fakt, že se jedná o příčiny, které si rodiče uvědomují a které mohou relativně snadno ovlivnit, považovat za zarážející. Genetické dispozice udává jako důvod obezity svého potomka 16,7% respondentů a rodinný životní styl pouhých 8,7% dotázaných. Všechny zmíněné faktory jsou pak příčinou obezity svých dětí dle mínění 23,3% respondentů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kolik je 5 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: