Finanční potíže spotřebitelů pomáhají zmírnit terénní poradci

První čtvrtletí nového roku bývají každoročně pernou zkouškou dobrého finančního plánování snad každé domácnosti s napnutým rozpočtem. Hlavními důvody jsou zejména výdaje související s Vánocemi a povánoční výprodeje. Řada domácností proto každý rok rozšiřuje řady zadlužených osob, které nejsou minimálně dočasně schopny splácet své závazky. Ani tato nepříjemná situace však není důvodem k panice, jen je třeba začít okamžitě jednat, kontaktovat věřitele a požádat je o úpravu splátkového kalendáře.

 Terénní poradce až domů – a zdarma!

Společnost KRUK International připravila užitečnou novinku pro všechny svoje klienty – možnost sjednat si návštěvu terénního poradce, který přijede osobně vysvětlit situaci a navrhnout možná řešení. Tato služba je k dispozici zcela zdarma a doplňuje doposud nejvíce využívané způsoby komunikace s klienty, tedy telefonický kontakt a korespondenční cestu. Osobní návštěvu terénních pracovníků lze objednat prostřednictvím kontaktní linky 234 002 111.

„Zahájení této iniciativy se setkalo s obrovským zájmem klientů, lidé upřednostňují osobní jednání před dopisy či telefonním kontaktem. Schůzku s terénním poradcem si může sjednat každý klient zcela zdarma, přičemž síť terénních poradců pokrývá celou Českou republiku a jejich počet se dále zvyšuje, aby bylo možné pokrýt požadavky klientů v co nejkratším čase,“ řekl Vítězslav Kus, obchodní ředitel KRUK International. „Průzkumy nám ukazují, že klienti si přejí osobní kontakt, protože o tak citlivé záležitosti, jakou jsou dluhy, chtějí mluvit s někým, kdo jim rozumí, je nablízku a může pomoci. Naši pracovníci jsou školení poradci, kteří vyslechnou svízelnou situaci klienta, zjistí další souvislosti a navrhnou mu nejlepší možné řešení dané finanční situace,“ dodal Kus.

 Osobní návštěva je možná i v sobotu

Terénní poradci pracují celý pracovní týden v době od 8:00 do 20:00, v případě zájmu klientů je ovšem mohou navštívit i ve dny pracovního volna. Schůzky nelze sjednat pouze ve státní a církevní svátky či dnech pracovního klidu. Jak probíhá typická návštěva terénního poradce u klienta? Terénní poradce dorazí na danou adresu, a pokud je klient zastižen, představí se mu, prokáže se dokumentem, který potvrzuje, že je zaměstnanec společnosti KRUK International. Důležité je, aby se klient cítil dobře a v bezpečí.  Poradce dále vysvětlí důvod návštěvy, vyslechne situaci klienta, provede finanční analýzu, posoudí finanční situaci zadlužené osoby, a navrhne reálné řešení. Veškeré zjištěné informace jsou považovány a zpracovávány jako přísně důvěrné. Po nalezení nejvhodnějšího řešení (nejčastěji splátkového kalendáře nastaveného dle možností klienta) podepíše terénní poradce dohodu s klientem. Při jednání s klienty nikdy nedochází k jakékoli formě nátlaku, jedná se pouze o informativní schůzku – terénní poradci vždy respektují nedotknutelnost klienta a jeho důstojnost.

Po podpisu dohody zůstane klient nadále v péči svého osobního poradce, který od něj může v případě zájmu převzít i platbu v hotovosti; klient samozřejmě může splácet i na účet společnosti KRUK International. Poradce je klientovi k dispozici v případě dotazů i potíží. Klient přesně ví, s kým jedná a díky osobnímu přístupu se cítí méně „ohrožen“.

 Důkladné proškolení i maximálně lidský přístup

Každý terénní poradce je důkladně proškolen pro jednání s klienty. Školení probíhají v kancelářích i v terénu. Délka školení se pohybuje do jednoho měsíce a v jeho průběhu se průběžně ověřují získané znalosti na modelových situacích. Teprve po úspěšně zakončené praxi přímo v terénu pod dohledem trenéra se může terénní poradce vydat samostatně za klienty. Kromě vstupního školení probíhají také další školení v průběhu celého roku; v rámci společnosti působí celý specializovaný tým školitelů pro oblast terénních poradců. Ti se snaží velmi aktivním přístupem seznámit své klienty s prokazatelnými riziky, plynoucími z nesplácení závazků. Kromě schůzek, které si sjednají aktivní klienti se zájmem vyřešit své závazky, navštěvují terénní poradci také zcela pasivní klienty, kteří nereagují na stávající komunikaci věřitele nebo dlouhodobě přestanou plnit své závazky. Osobní návštěva terénních poradců je proto i z tohoto hlediska velmi cenným bonusem a často poslední možností pro pasivní dlužníky, jak zabránit zbytečnému navýšení jejich dluhů během soudního a exekučního řízení.

„Klienti si často nedokážou představit řešení svých závazků a svoji situaci považují za bezvýchodnou, proto často ignorují dopisy a telefony. Při návštěvě našeho poradce pak zjistí, že jsme schopni jim v jejich situaci pomoci a lze se s námi domluvit, pokud oni sami projeví zájem,“ řekl Ondřej Kočovský, vedoucí sekce terénních poradců. „V současné době je veřejné povědomí o práci terénních poradců dosti pošramocené, ale při naší práci se setkáváme v drtivé většině případů s pozitivní reakcí a překvapením. Klienti nám často říkají, že jsme je zachránili a skutečně jim pomohli. I to je výsledek standardů, na kterých při naší práci trváme.“

Společnost KRUK International s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Společnosti KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splatit dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kolik je 3 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: